Informace pro akcionáře

obchodní společnost Rovina Písek, a.s.

svolává v souladu s ust. § 402 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění,

V A L N O U   H R O M A D U,

která se bude konat dne 21. 6. 2024 od 16:00 hodin v sídle společnosti v Písku

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU: ZDE

PODKLADY K VALNÉ HROMADĚ: ZDE

(podklady k valné hromadě jsou určeny pouze akcionářům a pro jejich zobrazení je nutné zadat přihlašovací údaje; přihlašovací údaje byly zaslány společně s pozvánkou na VH)