Informace pro akcionáře

Představenstvo akciové společnosti Rovina Písek, a.s.,

svolává v souladu s § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

řádnou valnou hromadu akciové společnosti,

která se koná ve čtvrtek  24. června 2021 od 1600 hodin

POZVÁNKA NA VH: ZDE

PODKLADY PRO VALNOU HROMADU (úplné nové znění stanov, výroční zpráva, zpráva představenstva, zpráva dozorčí rady, zpráva auditora, zpráva o vztazích), ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2020, uveřejněná dle § 436 zákona č. 90/2012 Sb.: ZDE

(účetní závěrka a podklady pro valnou hromadu jsou určeny pouze akcionářům a pro jejich zobrazení je nutné zadat přihlašovací údaje; přihlašovací údaje byly zaslány společně s pozvánkou na VH)