Zemědělská výroba a prodej štěrkopísku

Obchodní společnost Rovina Písek, a.s., vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 1. 6. 1996.

Jejími produkty jsou výrobky rostlinné výroby, jateční býci a štěrkopísek.

Středisko rostlinné výroby hospodaří na výměře cca 1 200 hektarů. Část pozemků je ve vlastnictví společnosti, část pozemků má společnost pronajatu. V rostlinné výrobě společnost produkuje obiloviny, řepku ozimou, cukrovku, kukuřici na zrno a na siláž, vojtěšku na senáž a na semeno, hrách, jetel nachový na semeno, trávy na semeno a píci z luk. Sklizené zrniny jsou ošetřovány a zčásti uskladněny na posklizňové lince v Novém Městě n.C. Část produkce je použita k zajištění krmivové základy pro výkrm skotu, část je prodána různým odběratelům, včetně firem zabývajícími se produkcí osiv.

Středisko živočišné výroby provádí výkrm červenostrakatého skotu. V průměru je ve stavu 380 ks býků. Ustájeny jsou ve stájích v Písku a v Chudeřicích. Stáje jsou stlané s denním odklizem hnoje.

Těžba štěrkopísku je prováděna korečkovým bagrem. Dále je písek pásovými dopravníky dopraven na třídičku a do pračky. Produkujeme frakci 0/4 mm, 4/8 mm, 8/16 mm, 16/22 mm a nad 22 mm. Nakládka je prováděna kloubovým nakladačem Caterpillar na kterém je agregována cejchovaná váha.

NOVINKY

NAHLÁŠENÍ KRMNÉ ŘEPY A NATURÁLIÍ ZE SKLIZNĚ 2024

zálohy na odprodej krmné řepy ze sklizně 2024 se přijímají od osob s nárokem do 15.3.2024 v účtárně v sídle společnosti v Písku. Cena 1 dílu je 200,-Kč.

do 15.3.2024 je třeba si nahlásit množství požadovaných naturálií (odpadního obilí) na rok 2024. Odběr proběhne POUZE 7.-11.10.2024 (druhý týden v říjnu) a 11.-15.11.2024 (druhý týden v listopadu)

OBSLUHA KOREČKOVÉHO BAGRU

Hledáme spolehlivého uchazeče do těžebny štěrkopísku.

Pro bližší informace kontakt 737 137 086

OBSLUHA POSKLIZŇOVÉ LINKY

Hledáme spolehlivého uchazeče na pozici obsluhy posklizňové linky. Pro více informací zobrazte, prosím, celý článek.

celý článek