Zemědělská výroba a prodej štěrkopísku

Obchodní společnost Rovina Písek, a.s., vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 1. 6. 1996.

Jejími produkty jsou výrobky rostlinné výroby, jateční býci a štěrkopísek.

Středisko rostlinné výroby hospodaří na výměře cca 1 200 hektarů. Část pozemků je ve vlastnictví společnosti, část pozemků má společnost pronajatu. V rostlinné výrobě společnost produkuje obiloviny, řepku ozimou, cukrovku, kukuřici na zrno a na siláž, vojtěšku na senáž a na semeno, hrách, jetel nachový na semeno, trávy na semeno a píci z luk. Sklizené zrniny jsou ošetřovány a zčásti uskladněny na posklizňové lince v Novém Městě n.C. Část produkce je použita k zajištění krmivové základy pro výkrm skotu, část je prodána různým odběratelům, včetně firem zabývajícími se produkcí osiv.

Středisko živočišné výroby provádí výkrm červenostrakatého skotu. V průměru je ve stavu 380 ks býků. Ustájeny jsou ve stájích v Písku a v Chudeřicích. Stáje jsou stlané s denním odklizem hnoje.

Těžba štěrkopísku je prováděna korečkovým bagrem. Dále je písek pásovými dopravníky dopraven na třídičku a do pračky. Produkujeme frakci 0/4 mm, 4/8 mm, 8/16 mm, 16/22 mm a nad 22 mm. Nakládka je prováděna kloubovým nakladačem Caterpillar na kterém je agregována cejchovaná váha.

NOVINKY

Opravář zemědělských strojů a zařízení

Poptáváme pracovníka na pozici Opravář zemědělských strojů a zařízení

pro více informací zobrazte, prosím, celý článek

celý článek

PRODEJ PÍSKU V ZIMNÍM OBDOBÍ 2019/2020

V PÁTEK 13.12.2019 BUDE PRODEJ PÍSKU OD 7:00 DO 10:30

PRODEJ PÍSKU V PROSINCI ROKU 2019 BUDE PROBÍHAT V DOBĚ OD 7:00 DO 11:00, PRODEJ PÍSKU BUDE V ROCE 2019 UKONČEN 18.12. V 10:30

V ROCE 2020 BUDE PRODEJ ZAHÁJEN V PONDĚLÍ 6.1. DLE BĚŽNÉ PRACOVNÍ DOBY

celý článek